העמודות

 • TSDI. השילוב האופטימלי בין איכות וחסכון
 • UPDI. להפקת UltraPure Water
 • XTDI. לתפוקת מים אולטימטיבית באיכות מרבית
 • FPDI. להפקת מים נטולי מלחים לפי תקני מזון
 • TSDI Nano. לצריכה של עד 10 ליטר ליום

עמודות מיוחדות

 • TPDI. לתפוקת מים גבוהה במיוחד
 • TPDI MAGNUM MODULE.
 • XTDI MAGNUM MODULE.
 • XTDI MACRO + MAGNUM.
 • MBDI. לאיכות מים גבוהה במיוחד
 • UPDI. להפקת UltraPure Water

עמודות מים רכים

 • TSFT. השילוב האופטימלי בין איכות וחסכון

  להזמנת החלפה

  התפוקה בפועל של מים נטולי מלחים מעמודות ™TREION נגזרת ישירות מאיכות מי הרשת באתר:

  • ככל שהמוליכות החשמלית של מי ההזנה נמוכה יותר, תפוקת העמודות תגדל בהתאמה.
  • ככל שהמוליכות החשמלית של מי ההזנה גבוהה יותר, תפוקת העמודות תקטן בהתאמה.
  תדירות החלפת עמודות ™TREION נגזרת ישירות מאיכות מי הרשת וגם מצריכת מים נטולי מלחים באתר:

  • ככל שהמוליכות החשמלית של מי ההזנה ו/או צריכת המים המטופלים נמוכות יותר, תדירות החלפת העמודות תקטן בהתאמה.
  • ככל שהמוליכות החשמלית של מי ההזנה ו/או צריכת המים המטופלים גבוהות יותר, תדירות החלפת העמודות תגדל בהתאמה.
  • דוגמה 1

   עמודה: ™XTDI
   גודל עמודה: Max
   מוליכות מי רשת נמוכה (µS/cm): 500
   צריכת יומית של מים נטלי מלחים (ליטר): 100
   תפוקת מים נטולי מלחים (ליטר)*: 7,322 
   תדירות החלפת עמודה (ימי עבודה)*: 74
   *נתונים ממוצעים

  • דוגמה 2

   עמודה: ™XTDI
   גודל עמודה: Max
   מוליכות מי רשת גבוהה (µS/cm): 950
   צריכת יומית של מים נטלי מלחים (ליטר): 100
   תפוקת מים נטולי מלחים (ליטר)*: 3,854 
   תדירות החלפת עמודה (ימי עבודה)*: 39